Pixel Gun Game Mobile #17 – Pet Mới Thỏ Ngọc – Xạ Thủ Minecraft PE

Liên Hệ Quảng Cáo: thanh16031992@gmail.com Facebook cá nhân: https://goo.gl/8imbD8 Group Kết Bạn Làm Quen: https://goo.gl/oGWZgh Fanpage Tham Gia Để Chém Gió: https://goo.gl/OhkJdD —————————————————————————————— Pixel Gun Game Mobile #17 – Pet Mới Thỏ Ngọc – Xạ Thủ Minecraft PE

Minecraft Speed Build | Pixel art Mr.Ducky [YouTube]

I’am MR.Ducky ————————————————————— คนที่มาเล่นด้วย ————————————————————— เพลง Avril Lavigne – Hello Kitty ————————————————————— อื่นๆ ค่าคือเป็ด ————————————————————— Minecraft Speed Build | Pixel art Mr.Ducky [YouTube]